ДРУГИ УСЛУГИ

Алпийският способ е ефикасна и гъвкава система, с приложение в разнообразни икономически отрасли.

Екипът на Вертех ЕООД е изграден от специалисти с натрупан дългогодишен опит в различни сфери на работата с въжен достъп и има реализирани проекти в промишлени предприятия, пътна и ЖП инфраструктура-укрепване на скални откоси, телекомуникациите и други.

Услуги в промишлени предприятия:

 • Пясъкоструене и хидроструене на конструкциии и съоръжения в индустрията.
 • Нанасяне на антикорозионни покрития. Боядисване.
 • Проверка на болтови съединения на метални конструкции
 • Инспекция, почистване и ремонт на силози
 • Монтаж на въздуховоди
 • Инспекция-заснемане на всякакви индустриални съоръжения
 • Височинно почистване в индустриални цехове

Обезопасяване на скални откоси край пътна и ЖП инфраструктура:

 • обрушване  на скали – ръчно и с пневматични възглавници
 • обезлесяване
 • монтаж на еластични прегради
 • монтаж на различни видове анкери и мрежи

Височинни монтажи в телекомуникациите:

 • монтаж на антенно-фидерни системи
 • монтаж на релейки
 • вдигане на товари с полиспасни системи
 • ремонт по мачти
 • монтажи на гръмоотводни шини, кабелни канали и други

Някои наши клиенти:

Златна Панега Цимент АД                      Кроношпан България              “Монделийз България“ ЕООД

„Нестле България“ АД                             VP Brands                                     ЕГНАТИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Telelink                                                         София Мед АД                            Топлофикация София ЕАД

Вектор Конструкт ЕООД                 ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“