Почистване на фасади Монтажи

ВЕРТЕХ ЕООД

Монтажи

ВЕРТЕХ ЕООД

Почистване на фасади

Почистването на фасади е основна дейност за ВЕРТЕХ ЕООД. Алпийският способ е най-рентабилния и бърз начин да се почисти една фасада.. През последните години  ВЕРТЕХ ЕООД почисти над 2 000 000 кв.м фасади, което ни дава правото да заявим, че сме една от най-големите фирми извършващи този вид услуга в България. Освен постигането на ефектен външен вид , редовното почистване на фасадата води и до предпазване на конструктивните елементи от корозия и други негативни ефекти причинени от замърсяването. ВЕРТЕХ […]

Read More >
Монтажи

ВЕРТЕХ ЕООД извършва монтажни работи на височина в различни сектори на икономиката, като строителството, индустрията, телекомуникациите, поддръжката на сградния фонд, пътното строителство, рекламата и много други… Индустриалният алпийски способ много често е единственият или най-малкото значително по-рентабилният начин за извършване на монтажни работи на височина. Промишлените алпинисти във ВЕРТЕХ ЕООД имаме богат опит в монтажните […]

Read More >
Други услуги

ВЕРТЕХ ЕООД може да предложи и услуги като:   Пясъкоструене и хидроструене на конструкциии и съоръжения в индустрията. Нанасяне на антикорозионни покрития. Боядисване. Инспекция, почистване и ремонти по ветрогенератори Боядисване на фасади. Обрушване на фасади с компрометирана мазилка. Измазване. Рязане на опасни дървета, кастрене. Ремонти по стръмни скатни покриви Повдигане на товари Премахване на ледени […]

Read More >
Контакти

 

Read More >

За нас

ВЕРТЕХ ЕООД е специализирана компания за услуги извършвани на височина или по т.нар. индустриален алпийски способ.

Алпийският способ е ефикасна и гъвкава система с редица предимства пред традиционните методи за работа на височина.

Индустриалният алпийски способ е начин за позициониране и работа на височина. Съдържа техники, произлезли от алпинизма и спелеологията, които са усъвършенствани и адаптирани за достъп до сгради и съоръжения. Позволява на промишлените алпинисти да работят ефективно и комфортно на изключително труднодостъпни места.

Основна дейност на ВЕРТЕХ ЕООД е почистване на фасади.

През последните години  ВЕРТЕХ ЕООД почисти над 5 000 000 кв.м фасади, което ни дава правото да заявим, че сме една от най-големите фирми извършващи този вид услуга в България.

Дългогодишният опит на екипа алпинисти ни дава възможност да предложим широк спектър от услуги по метода на въжения достъп.

Работата на височина изисква прецизна оценка на риска, ето защо ВЕРТЕХ ЕООД наема служители само с квалификация отговаряща на най-високите международни стандарти, обучени в утвърдени практики за работа чрез въжен достъп.Всички служители притежават сертификати от IRATA(Industrial Rope Access Trade Association).Стараем се да работим по всички изисквания на закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Височинната работа изисква прецизно планиране, концентрация и контрол при изпълнение, което е и нашата организационна структура.

Когато е нецелесъобразен въженият достъп, работим също и с използване на работни платформи като скелета, кулови скелета, автовишки, подемници и стълби.

Постоянното желание за развитие ни тласка да предлагаме все по-широк спектър услуги  по метода на въжения достъп.